Trang chủ > Luật di trú > Pháp chế & thi hành luật

Pháp chế & thi hành luật

Kiểm tra nghĩa vụ tài trợ và tài trợ của nhà tuyển dụng

Một doanh nghiệp tài trợ cho một công nhân tạm thời nước ngoài trước tiên phải đăng ký để trở thành Nhà tài trợ Doanh nghiệp Tiêu chuẩn được phê duyệt và được chấp thuận để chỉ định một nghề nghiệp cụ thể. Có nhiều yêu cầu phải được đáp ứng, duy trì hoạt động kinh doanh tích cực, cung cấp các điều khoản và điều kiện làm việc không kém phần thuận lợi và có nhu cầu thực sự đối với vị trí này.

Hơn nữa, có một danh sách dài các nghĩa vụ mà mỗi Nhà tài trợ Doanh nghiệp Tiêu chuẩn được phê duyệt phải tuân thủ trong thời hạn phê duyệt tài trợ của họ. Bộ Nội vụ và Fair Work Ombudsman tiến hành kiểm tra tuân thủ ngẫu nhiên. ProActive Legal có thể đưa ra lời khuyên và cung cấp các cuộc kiểm toán tuân thủ mô hình để hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các nghĩa vụ tài trợ.

Hủy Visa & NOICC