Về chúng tôi  > Đội ngũ của chúng tôi 

Đội ngũ của chúng tôi

David Gu
Luật sư Trưởng / Giám đốc

Chuyên gia về Luật di trú (Accredited Specialist in Immigration Law) 

‧ Luật sư Toà án Tối cao New South Wales 

Luật sư Toà án Cấp cao Úc 

Công chứng viên 

Cử nhân Luật 

Cử nhân Kinh tế (ngành Quản lý) 

Chứng chỉ Luật thực hành

Sean Dong
Luật Cấp cao / Giám đốc

Luật sư Toà án Tối cao Victoria 

Luật sư Toà án Cấp cao Úc  

Thạc sĩ Luật và Thạc sĩ luật di trú và thực hành 

Cử nhân Luật & Cử nhân thương mại 

Thành viên Viện Luật Victoria 

Thành viên Viện Di trú Úc 

Thành viên hội đồng Luật Úc 

Jeffrey Johnson
Luật sư cố vấn Đặc biệt

‧ Luật sư của Tòa án Tối cao New South Wales
‧ Luật sư Toà án Cấp cao Úc
‧ Thành viên của Hiệp hội Luật pháp New South Wales
‧ Cử nhân Luật (First Class Honours)

Victoria Nguyen
Luật sư

‧ Luật sư của Tòa án Tối cao New South Wales

Luật sư Toà án Cấp cao Úc

Thành viên của Hiệp Hội Luật New South Wales

Thạc sĩ Luật

Cử nhân Luật
Chứng chỉ Luật Thực hành

 

Tho Nguyen
Cố vấn Di trú Cấp cao

Cố vấn Di trú được cấp phép (MARN: 1803323) 

Thành viên Viện Di trú Úc 

Tiến sĩ (PhD) 

Chứng chỉ Luật Di trú Úc 

Khách mời cho chuyên mục Di trú của đài truyền hình SBS Australia

Koko Wu 
Luật sư

Luật sư của Tòa án Tối cao Victoria

Luật sư Toà án Cấp cao Úc
 Thạc sĩ Luật
 Cử nhân thương mại

Thành viên Viện Luật Victoria

 Thành viên Viện Di trúc Úc

 Thành viên hội đồng Luật Úc

Amy Giang
Luật sư

‧ Luật sư của Tòa án Tối cao New South Wales
‧ Luật sư Toà án Cấp cao Úc
‧ Thành viên của Hiệp Hội Luật New South Wales
‧ Cử nhân Luật
‧ Cử nhân Xã hội & nhân văn

‧ Chứng chỉ Luật thực hành

Cissy Wu 
Luật sư / Quản lý dịch vụ di trú 

‧ Luật sư của Tòa án Tối cao Victoria
‧ Luật sư Toà án Cấp cao Úc 
‧ Thạc sĩ thương mại
‧ Cử nhân Luật
‧ Cử nhân kinh tế
‧ Thành viên Viện Luật Victoria
‧ Thành viên Viện Di trú Úc