Trang chủ > Luật Di trú> Doanh Nghiệp> Subclass 408 Visa hoạt động tạm thời

Subclass 408 Visa hoạt động tạm thời

Thị thực hoạt động tạm thời phân lớp 408 cho phép một người đến hoặc ở lại Úc để thực hiện các loại hoạt động cụ thể trên cơ sở tạm thời. Thị thực này được biết đến nhiều hơn như một loại thị thực cho phép người nước ngoài đến Úc với nhiều hoạt động khác nhau bao gồm các hoạt động xã hội, văn hóa và nghiên cứu cũng như các sự kiện quốc tế.

Cụ thể, nó bao gồm:

  • (a) Các sự kiện được Chính phủ Úc xác nhận,
  • (b) Chương trình đặc biệt,
  • (b) Chương trình đặc biệt,
  • (d) Hoạt động nghiên cứu,
  • (e) Được mời tham gia hoạt động văn hóa xã hội khác (Người tham gia được mời),
  • (f) Hoạt động thể thao,
  • (g) Hoạt động giải trí,
  • (h) Thủy thủ đoàn siêu du thuyền,
  • (i) Thỏa thuận trao đổi, và
  • (j) Công việc gia đình cho giám đốc điều hành.