Trang chủ > Luật Di trú> Doanh Nghiệp> Subclass 407 Visa đào tạo

Subclass 407 Visa đào tạo

Một doanh nghiệp hoặc tổ chức hoạt động tại Úc có thể tài trợ cho một người nước ngoài nộp đơn xin thị thực đào tạo loại 407 để thực hiện đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc.

Việc đào tạo nghề nghiệp có thể dành cho bất kỳ mục đích nào sau đây.

  • (a) Để đáp ứng các yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép liên quan đến nghề nghiệp của họ.
  • (b) Cải thiện hoặc nâng cao kỹ năng trong một nghề nghiệp có kỹ năng đủ điều kiện thông qua chương trình đào tạo phù hợp và có cấu trúc dựa trên công việc.
  • (c) Phát triển chuyên môn thông qua chương trình đào tạo được cấu trúc và phù hợp với công việc.

Ứng viên nộp đơn xin thị thực này phải có trình độ tiếng Anh chức năng.

Ứng viên nộp đơn xin thị thực này phải có trình độ tiếng Anh chức năng.