Trang chủ > Luật Di trú> Doanh Nghiệp> Subclass 186 Visa doanh nghiệp bảo lãnh

Subclass 186 Visa doanh nghiệp bảo lãnh

Chương trình thị thực Subclass 186 Employer Nomination Scheme (“ENS”) cho phép các doanh nghiệp hoạt động tại Úc đề cử lao động có tay nghề nước ngoài làm việc ở một vị trí nghề nghiệp có tay nghề được chỉ định cần thiết trong ít nhất 2 năm và tiếp tục. Đây là thị thực thường trú.

Nói chung, nghề nghiệp có kỹ năng được đề cử phải được liệt kê trong Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL). Một số trường hợp miễn trừ tồn tại đối với những người có hoặc trước đây đã có thị thực lao động tạm thời (có tay nghề) loại 457 hoặc những người có thị thực lao động tạm thời có tay nghề thiếu (có tay nghề) loại 482 trong Luồng ngắn hạn trong đại dịch COVID.

Có hai con đường dưới thị thực này. Với một số trường hợp miễn trừ, yêu cầu cốt lõi đối với mỗi lộ trình là:

  • Direct Entry Stream– Người nộp đơn phải dưới 45 tuổi, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề được chỉ định, có trình độ tiếng Anh thành thạo và đánh giá kỹ năng tích cực cho ngành nghề được chỉ định.
  • Luồng tạm trú chuyển tiếp – Người nộp đơn phải dưới 45 tuổi, có trình độ tiếng Anh thành thạo và đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định ít nhất 3 năm theo thị thực 482 Tạm thời thiếu hụt tay nghề (có tay nghề).

Các yêu cầu về tuổi tác, tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc và đánh giá kỹ năng được miễn trừ trong một số trường hợp hạn chế.