Trang chủ > Luật di trú > Quốc tịch

Quốc tịch

Quốc tịch Úc

Có một số cách để có được quốc tịch Úc:

Quyền công dân theo huyết thống – Quyền này dành cho trẻ em sinh ra bên ngoài nước Úc và có cha hoặc mẹ là công dân Úc vào thời điểm các em chào đời.

Quyền công dân khi sinh – Quyền này dành cho trẻ em sinh ra ở Úc có cha mẹ không phải là công dân Úc vào thời điểm chúng chào đời. Đứa trẻ có thể nhập quốc tịch Úc khi được 10 tuổi nếu chúng đã sống ở Úc trong 10 năm đầu đời.

Quyền công dân theo diện trao tặng – Đây là con đường phổ biến nhất để một thường trú nhân Úc có được quốc tịch Úc. Nói chung, có một số yêu cầu cư trú nhất định phải được đáp ứng để đủ điều kiện đăng ký quốc tịch Úc theo diện trao tặng. Có một số trường hợp miễn trừ dành cho người muốn trở thành công dân Úc nhưng không đáp ứng được yêu cầu chung về cư trú. Chẳng hạn, những người có vợ/chồng hoặc bạn đời thực tế là công dân Úc có thể được miễn.

Đơn xin nhập quốc tịch Úc có thể phức tạp, đặc biệt trong những trường hợp có vấn đề có thể gây nghi ngờ liệu người nộp đơn có ‘tư cách tốt’ hay không. Những loại câu hỏi này từ Bộ Nội vụ phải được xử lý và trả lời cẩn thận, nếu không, nó có thể dẫn đến việc đơn đăng ký bị từ chối hoặc thậm chí tệ hơn – nảy sinh ý định hủy bỏ thị thực thường trú. Các yếu tố có thể gây lo ngại về tính cách bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tiền án hình sự và lịch sử nhập cư bất lợi.

Trong một số trường hợp cực đoan hoặc không may, đơn xin nhập quốc tịch Úc có thể bị từ chối, quốc tịch Úc có thể bị hủy bỏ hoặc có thể bị thu hồi sự chấp thuận trong trường hợp cấp quốc tịch Úc theo diện chuyển nhượng. Nếu bất kỳ điều nào trong số này xảy ra, việc nộp đơn lên Ban Tổng hợp của AAT để được xem xét lại quyết định có thể sẽ là lựa chọn tiếp theo duy nhất.