Trang chủ > Luật Di trú> Doanh Nghiệp> Subclass 400 Visa làm việc tạm thời tại Úc

Subclass 400 Visa làm việc tạm thời tại Úc

Subclass 400 Temporary Work (Short Stay Specialist) visa allows a person to enter Australia to undertake a highly specialised form of non-ongoing work, or for those who has been invited by an organisation in Australia to participate in a non-ongoing event. Ví dụ bao gồm cung cấp đào tạo chuyên môn cao cho một tổ chức của Úc hoặc tham gia với tư cách là diễn giả khách mời trong một hội nghị kinh doanh.

Thị thực này không yêu cầu phải có sự tài trợ hoặc đề cử chính thức từ một doanh nghiệp hoặc tổ chức tại Úc.

Thông thường, thời gian cấp thị thực sẽ kéo dài trong 6 tháng.