Trang Chủ > Về chúng tôi  > Đội ngũ của chúng tôi > Jeffrey Johnson

Jeffrey Johnsons

Jeffrey tham gia ProActive Legal với tư cách là Cố vấn Đặc biệt vào tháng 6 năm 2013. Trước đây ông đã làm việc cho Christopher Levingston & Associates (5 năm) và Bartier Perry Lawyers (13 năm). Từ năm 1977, ông đã bắt đầu tích luỹ kinh nghiệm tranh tụng khi làm việc cho Cơ quan Quản lý Tòa án Sơ thẩm của NSW.

Năm 1987, Jeffrey được trao bằng Cử nhân Luật hạng Nhất của Đại học Công nghệ Sydney. Sau khi tốt nghiệp luật sư, Jeffrey làm việc tại Chi nhánh Pháp lý của Ủy ban Quản lý Ô nhiễm của Tiểu bang (ngày nay là Cơ quan Bảo vệ Môi trường NSW) và sau đó là Ủy ban Nước Sydney.

Jeffrey làm việc tại Tòa án Tối cao NSW năm 1987 và Tòa án Cấp cao Úc (1993). Ông chuyên về giải quyết tranh chấp thương mại (bao gồm cả kiện tụng) liên quan đến:
– Thừa kế và Bất động sản
– Hợp đồng
– Bất động sản
– Quy hoạch và môi trường
– Luật gia đình và các tranh chấp tài sản khác.

Jeffrey có kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp thương mại (bao gồm cả kiện tụng) trong các lĩnh vực sau:

Di chúc và Bất động sản

– Khước từ năng lực pháp lý của Người lập Di chúc
– Các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý tài sản của người qua đời
– Giải thích di chúc
– Đơn xin cung cấp tài sản của người chết theo Di chúc hoặc theo di chúc
– Các khiếu nại khác nhau liên quan đến tài sản của người chết bao gồm cả việc chiếm giữ tài sản là bất động sản


Tranh Chấp Bất Động Sản

– Cưỡng chế thu hồi đất
– Hợp đồng mua bán đất
– Ngăn cấm xây dựng
– Các vấn đề liên quan hoạt động xây dựng hoặc công trường
– Lấn chiếm đất liền kề
– Sử dụng đất liền kề

Quy hoạch và Môi trường
– Sử dụng đất trái pháp luật
– Đơn xin xây dựng
– Đồng ý xây dựng
– Chuyển nhượng và hạn chế sử dụng đất
– Đóng góp phải trả khi phê duyệt xây dựng
– Mệnh lệnh của hội đồng yêu cầu công việc phải được hoàn thành
– Cây cối [Đạo luật về cây cối (Tranh chấp giữa những người hàng xóm)]
– Thông báo dọn dẹp (Đạo luật Hoạt động Bảo vệ Môi trường)
– Bào chữa cho các vi phạm môi trường bị cáo buộc


Luật gia đình
– Tranh chấp tài sản theo Luật Gia đình và Lệnh của Tòa án
– Tranh chấp nuôi con

Trình độ chuyên môn và hiệp hội nghề nghiệp:

  • Luật sư Tòa án Tối cao New South Wales 

  • Luật sư Toà án Cấp cao Úc

  • Thành viên của Hiệp hội Luật pháp New South Wales 

  • Cử nhân Luật (First Class Honours)